Ontdek je planeet.nl

Sterren


Een ster is een bolvormig hemellichaam, bestaande uit lichtgevend plasma. In sterren is de druk en temperatuur van de inwendige gasconcentratie zo hoog dat er kernfusiereacties plaatsvinden. Daarbij wordt een enorme hoeveelheid energie geproduceerd die door de ster wordt uitgezonden als elektromagnetische straling in verschillende golflengten, waaronder zichtbaar licht. Ook de eindstadia van sterren, de witte dwergen en neutronensterren, waarin de kernfusie tot een einde is gekomen, worden tot de sterren gerekend.

De dichtstbijzijnde ster is voor ons de Zon.

Massa

Sterren kunnen zeer verschillende massa's hebben. De lichtste sterren hebben een massa van ongeveer 1/13 van de massa van de Zon. Bij een nog lagere massa is de druk en temperatuur in het centrum niet hoog genoeg om kernfusie op gang te brengen en spreekt men niet van een ster. Er zijn wel veel zwaardere sterren, van 150 of meer keer de zonnemassa. De zwaarst bekende ster is R136a1, met een massa van 265 keer die van de Zon.


Afmetingen

De diameter van sterren kent een nog grotere variatie dan de massa. Zo hebben de kleinste hoofdreekssterren een diameter ongeveer gelijk aan die van Jupiter, terwijl de grootste diameters van sterren miljarden kilometers kunnen bedragen, zoals bij de zogeheten Rode hyperreuzen. Van de grootste bekende ster VY Canis Majoris, een rode hyperreus, wordt de diameter geschat op ongeveer 1500 keer de diameter van de Zon. In ons zonnestelsel zou hij zich uitstrekken tot tussen de baan van Jupiter en Saturnus.


Lichtkracht

Niet alle sterren aan de hemel lijken even helder. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat sterren op verschillende afstanden staan, en verre sterren minder helder lijken dan nabije. Ook als alle sterren vanaf dezelfde afstand bekeken zouden worden, zijn ze niet alle even helder. Zware sterren zijn helderder omdat ze over het algemeen harder 'branden'. Het totaal uitgezonden stralingsvermogen noemt men de lichtkracht van de ster. De lichtkracht van sterren neemt heel snel toe bij grotere massa. De kleinste Rode dwergen hebben een lichtkracht van ongeveer 1/1.000.000 van die van de Zon. Blauwe hyperreuzen hebben een lichtkracht miljoenen malen groter dan die van de Zon.ter (of variabele ster) genoemd. Soms is dat omdat de ster zelf niet stabiel is en in grootte verandert, in andere gevallen is er een donkere begeleider die af en toe voor de ster langs trekt en een deel van het licht tegenhoudt.